Програма 4 «ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА» Викладачі Ярошенко Алла, Католик Галина, Федорова Златослава

Записатись у групи ви можете, заповнивши АНКЕТУ

Проводиться набір группи на 10-11 березня 2018 року.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ
«ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ
В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА»

Метою курсу є знайомство з основними видами, структурою і змістом проективних методик, а також можливостями їх використання як інструменту психодіагностики та психокорекції у практичній діяльності дитячого психотерапевта.

На семінарах вивчаються клінічні проективні тести, а також ігрові проективні методики (метафоричні асоціативні карти), які успішно застосовуються в практиці дитячих психологів і психотерапевтів. Перевагою проективних методик є індивідуальний підхід до кожної дитини, психотерапевтичний діалог в атмосфері довіри та підтримки, проникнення в несвідомі глибини психіки, вивчення динамічних характеристик особистості та психокорекційний ефект.

Курс складається з 5 дводенних семінарів по 20 акад. годин (всього 100 акад. годин) і завершується захистом підсумкової контрольної роботи і груповою супервізією з навчаючим дитячим терапевтом УСП. Начання проводиться з регулярністю раз на два місяці, в перервах між семінарами учасники відпрацьовують практичні навички в пір-групах, а також можуть відвідувати додаткові семінари, присвячені поглибленому вивченню окремих методик.

Тренери курсу:
Алла ЯРОШЕНКО – сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапії
(ЄАП), спеціаліст Європейської Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП),
Української Конфедерації Психоаналітичних Психотерапій (ЄКПП), психотерапевт
реєстру Української Спілки Психотерапевтів (УСП). Авторка курсу та ведуча 1-3
семінарів.

Галина КАТОЛИК – канд. психол. наук, зав. кафедри психології і психотерапії
Українського Католицького Університету, голова Українського інституту дитячої та
юнацької психотерапії та психологічного консультування, супервізор і голова секції
дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП), член
Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП). Супервізор, ведуча 5 семінару.

Златослава ФЕДОРОВА – психолог, дитячий, гештальт і арттерапевт, член Української
Спілки Психотерапевтів (УСП). Ведуча 4 семінару.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1 СЕМІНАР
1 день
Вступ у проективну психологію. Історія розвитку проективного методу та загальна
характеристика методик. Проекція: від феномена до принципу дослідження. Адитивні
проективні методики (завершення речень та історій): «Незакінчені речення», «Незакінчені
розповіді», казки Луїзи Дюсс, асоціативний тест Юнга.
2 день
Інтерпретативні проективні методики (тлумачення якої-небудь події, ситуації): «Дитячий
апперцептивний тест» (CAT), «Блекі», «Тест фрустрації Розенцвейга», «Мій клас»,
«Методика діагностики шкільної тривожності», «Методика Рене Жиля».

2 СЕМІНАР
1 день
Експресивні проективні методики (малювання на вільну або задану тему): «Неіснуюча
тварина», «Дім, дерево, людина», «Дерево», «Малюнок сім’ї» («Сім’я тварин», «Три
дерева», «Два будиночки»), «Малюнок людини», «Людина під дощем», «Графічний тест
Вартегга», «Піктограма», «Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур».
2 день
Ігрові методики для роботи з дітьми (казкотерапія, арт-терапія). Кататимне переживання
образів та метафоричні асоціативні карти у роботі з дітьми та сім’єю.

3 СЕМІНАР
1 день
Конститутивні проективні методики (структурування, оформлення стимулів, додавання
змісту): індивідуальний та груповий «Тест Роршаха», його сучасні полегшені модифікації.
2 день
Імпресивні проективні методики (використання прийому переваги одних стимулів
іншим): «Тест Люшера», «Колірний тест відносин», «Тест кольорових метафор», аналіз
кольорового вираження.

4 СЕМІНАР
1 день
Проективні техніки в гештальт-терапії
2 день
Арт-терапевтичний практикум з дитячо-бітьківських відносин «Я і мої сім’ї. Історія в
малюнках»

5 СЕМІНАР
1 день
Захист випускних робіт.
2 день
Групові супервізії та вручення сертифікатів УСП.

 

Форми роботи: міні-лекції з презентаціями, практичні вправи в парах і підгрупах, арт-техніки, демонстраційні сесії, індивідуальна робота тренера з кожним учасником, терапевтичний досвід, супервізії.

Слухачі отримають сертифікати про проходження курсу від секції дитячої та юнацької психотерапії Української спілки психотерапевтів.

Важливо! Реєструватися на програму для отримання подальшої інформації необхідно за посиланням (у графі про назву програми обов’язково вкажіть «ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИКИ В РОБОТІ ДИТЯЧОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА»)

Довідки за телефонами: 044 2227706, 067 6971974, 067 3693656, 099 5585244.