Програма 1 Програма навчального проекту з дитячої та юнацької психотерапії

Записатись у групи ви можете, заповнивши АНКЕТУ

Проводиться набір группи на жовтень 2016 року.

УСП секція дитячої та юнацької психотерапії підготовки фахівців з дитячої та юнацької психотерапії в Україні

Програма навчального проекту з дитячої та юнацької психотерапії

Мета підготовки: Потреба у психотерапевтичній допомозі дітям, підліткам та молоді з врахуванням відносин у сім’ї та інтерперсональному просторі є невідкладною та надзвичайно складною проблемою сучасного суспільства. Специфічні, пов’язані з розвитком, потреби дітей, підлітків та молоді вимагають спеціально підготованих фахівців з дитячої та юнацької психотерапії, які згідно Європейських стандартів повинні володіти теоретичними та практичними знаннями з розвитку та практичної допомоги дітям, починаючи з пренатальної фази розвитку та завершуючи стадією сепарації, що збігається в нормі із завершенням пубертату. Нашою метою є організація професійного курсу підготовки спеціалістів з дитячої та юнацької психотерапії відповідно до директив євросертифікату ЕАР. Пропонована освіта дасть можливість психотерапевтам та практикуючим психологам різних напрямків та шкіл здобути професійні навички роботи з дітьми, підлітками та молоддю. Цілі навчальної програми: Сприяння розвитку особистості психотерапевта та практикуючого психолога відносно комплексного усвідомлення соціальних ситуацій. Сприяння розвитку емоційної гнучкості та здатності психотерапевта та практикуючого психолога до навантажень при роботі з дітьми, підлітками та молоддю відповідно віку та наявних дефіцитів даної категорії клієнтів. Впровадження в роботу психотерапевта та практикуючого психолога специфічних для дітей, підлітків та молоді, практик, технік і методів. Розширення теоретичних основ в області психології розвитку особистості (починаючи з пренатального періоду розвитку), психодіагностики, знань про здоров’я і хворобу та професійну психотерапію дітей, підлітків та молоді. Супервізія власних випадків.

Передумови навчання: У підготовці можуть брати участь фахівці, які оволоділи: завершеною професійною освітою (медична, психологічна, педагогічна та інші гуманітарні освіти). завершеною психотерапевтичною освітою будь-якого з визнаних ЄАП напрямків або перебувати у процесі здобуття її. Курс підготовки повинен перш за все стосуватись осіб, які мають професійний досвід роботи з дітьми, підлітками та молоддю.

Структура і зміст підготовки:

Група безперервної підготовки.

Частина 1. Власний досвід, сфокусований на дитинстві та юності.

Мета 1: Учасники отримують можливість доступу до різних частин власного дитинства, підліткового віку та юності, можливість опрацювати власні дефіцити, перевірити наявні (або створити нові) ресурси, які є необхідними для особистісної стабільності і здатності переносити навантаження у роботі з дітьми різного віку та їх оточенням.

Мета 2: Учасники отримують можливість зануритись у:

а) власні рефлексії щодо специфічної для дітей та юнацтва психотерапії;

б) розвиток емоційної гнучкості і здатності до навантажень при роботі з дітьми, підлітками і юнацтвом та їх оточенням;

в) розучування специфічних регресивних, компенсаторних та формуючих психотехнік, які використовуються при роботі з дітьми різного віку, підлітками та молоддю.

Спеціалізація.

Мета 1: Ознайомлення із специфічними інтерперсональними (системними) та інтрапсихічними підходами та методами щодо психотерапії дітей,підлітків та молоді, які розробляються залежно від діагнозу, віку і методів лікування специфічних захворювань. Заключний семінар

Mета 2: Учасники отримують можливість:

а) перевірити наявність теоретичних та практичних спеціальних знань щодо роботи з дітьми, підлітками та молоддю; форма перевірки знань – захист теоретичної роботи та представлення випадку з практичного досвіду (у письмовій та усній формах).

б) рефлексії про курс підготовки.

Підгрупи: Починаючи з першого навчального семінару, члени груп зустрічаються між семінарами по 1 разу – обов’язково! (21 зустріч по 30 години)

Мета: Учасники отримують можливість:

а)опрацьовувати та рефлексувати відповідні теоретичні теми і професійну літературу, (після кожної зустрічі ведучим курсу підготовки (навчаючим психотерапевтам) висилаються короткі протоколи).

б) проводити інтервізії – рефлексії стосовно попередніх семінарів.

Групова супервізія: Чим молодшою є дитина, тим більш виразним є вплив на неї оточення, особливо осіб, що доглядають за нею. У цьому випадку необхідним є опрацювання за допомогою супервізії інтерперсональної та інтрапсихічної роботи з дітьми, підлітками, молоддю та їх оточенням.Під час підготовки обов’язковим є відвідування групової супервізії для фахівців з дитячої та юнацької психотерапії.

Мета: Учасники отримують можливість рефлексії, опрацювання та обговорення з супервізорами та колегами власних випадків роботи з дітьми, підлітками і молоддю для збагачення професійного погляду з означеної проблеми та уникнення непрофесійності у роботі. Волонтерська практика. В процесі навчання на проекті всі учасники повинні проходити волонтерську практику у відповідних установах, де є можливість бути присутніми на клінічних розборах, мати клієнтів, ознайомлюватись із структурою психотерапевтичної допомоги. Мета: Учасники отримують можливість приватної практики, ознайомлення із структурою відповідних закладів та ролі дитячого психотерапевта у цих закладах тощо. Це допоможе більш швидкій адаптації учасників проекту у професійному просторі та дає можливість здобуття професійних навиків. Індивідуальна психотерапія. В процесі навчання учасники повинні проходити індивідуальну психотерапію ( не менше 100 год.)

ПРОГРАМА КУРСУ: Розділ 1. Власний досвід.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 1. Первинне інтерв’ю, збір анамнезу, встановлення контакту, первинна діагностика, інтрапсихічна та інтерперсональна діагностика в процесі первинного інтерв`ю.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 2. Пре-перинатальні стосунки та травми. Психотерапевтична робота з ними у дітей різного віку. (Регрес у пренатальний період з допомогою регресивних психотехнік та опрацювання власного досвіду; стосунок з есенційним та інтерперсональним пренатальним досвідом).

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 3. Робота над мотивацією: робота з контактом, над відносинами з дитиною, сімейним та cоціальним оточенням. (Регрес та фокусування на оральній стадії розвитку, опрацювання власного досвіду, робота з архетипами).

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 4. Доступ до несвідомого матеріалу у дітей різного віку та юнацтва. (Робота над регресом у анальний період. Переживання власних анальних фрустрацій). НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 5. Страх і агресія: тіло і рухи, захисти та опори. (робота над власними едіпальними дефіцитами та ресурсами)

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 6. Сексуальність: кризи пубертату , пошук ідентичності, процеси сепарації (регрес у пубертат та робота над власними сепараційними стосунками).

Розділ 2.Спеціалізація.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 7. Залучення сім’ї у психотерапію дітей та юнацтва. Сімейна психотерапія у контексті методології дитячої психотерапії.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 8. Пізня соціалізація дітей та юнацтва. Особливості компенсації ненадійного біндунгу у пубертаті.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 9. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 10. Групова робота з дітьми та юнацтвом – специфіка, форми, межі. НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 11. Супевізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 12. Психодіагностика: діагностика до і в процесі психотерапії дітей різного віку. Специфічні проективні методики. Діагностика стосунків, стану дитини та її оточення.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 13. Психосоматика у дітей, підлітків та юнацтва: причини та наслідки. Робота з напрацюванням здорових форм психоемоційного відреагування у різних вікових категоріях.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 14. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 15. Ранні ураження, психози у дітей, підлітків та юнацтва: робота з компенсацією дефіциту та віднайденням ресурсу.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 16. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 17. Психотравма. Діагностика та психотерапія ПТСР у дітей, підлітків та молоді.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 18. Кризова інтервенція у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 19. Супервізійний семінар.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 20. Теорії розвитку та їхня актуальність в дитячій та юнацькій психотерапії.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 21. Заключний семінар. Структура проекту. Семінари відбуваються 4 рази на рік по 3 дні, приблизно один раз у три місяці (залежно від обставин). Окрім тематичних семінарів відбуваються супервізійні семінари. Між цими семінарами відбуваються зустрічі у групах (опрацювання теоретичного матеріалу відповідно до тематики та інтервізії).   Запис бажаючих взяти участь у навчальному курсі: Для участі у курсі підготовки спеціалістів з дитячої та юнацької психотерапії обов’язковим є реєстрація із заповненням відповідної анкети, а також вступна співбесіда з керівниками проекту. Програма проекту відповідає вимогам Європейської спілки психотерапевтів і Австрійської Асоціації дитячої та юнацької психотерапії та побудована згідно Європейських стандартів щодо підготовки дитячих та юнацьких психотерапевтів.

Часовий обсяг у межах проекту: 21 сесія – 640 годин.    Особистий досвід – 300 годин.    Теорія – 120 годин.   Супервізії – 150 годин.    Інтервізії у піргрупах – 70 годин. Індивідуальна терапія – 100 годин.   Пропедевтика – 170 годин.

Організаційний комітет: Кандидат психологічних наук,доц., завідувач кафедрою психології УКУ Галина Католик – керівник проекту, Голова дитячої секції Української Спілки психотерапевтів лікар Нартікова Мар’яна – керівник проекту.

Координатор Київського проекту дитячої психотерапії Тамара Федорова-Мельницька kievuspdeti.gkd.academy

(044) 222 77 06, (067) 697 19 74

kievuspdeti@gmail.com

Ваше життя це гармонія. В проекті ви випробуєте себе в різних етапах людського життя. За 5 років роботи в закритій групі неперевершені почуття до себе та близьких буде схоже на танець. https://youtu.be/VwC8YcX69T8   “Pixel” 2014 Трудно поверить-но это всё происходит на сцене! Французский хореограф Mourad Merzouki объединил танцы, прекрасную музыку, цирковые трюки и театр с мэппингом ( псевдо-трехмерная проекция). В постановке задействованы 11 танцоров. “Pixel” 2014 Трейлер целиком можно посмотреть на нашем канале: https://youtu.be/VwC8YcX69T8